numer telefonu (63) 242 62 33    skrzynka pocztowa info  


1. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci KOMPUTERSAT - pobierz
2. Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci KOMPUTERSAT - pobierz
3. Zamówienie - dostęp do sieci internet - światłowód BSA - pobierz
4. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - pobierz
5. Oświadczenia oraz wnioski abonenta - pobierz
6. Formularz odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem / na odległość - pobierz
7. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych - pobierz